Kontakt

KANCELARIA ADWOKACKA ANDRZEJ PHILIPS
ul. Wojska Polskiego 130, 21-550 Terespol, Poland

tel. +48 83 343 72 42; mob.: +48 509 904 645 adwokat@aphilips.pl http://philips.info.pl

google maps: 52.074591, 23.614789 skype: andreyplz

http://www.aphilips.com

niedziela, 26 marca 2017

Major Władysław Jaskólski (projekt hasła do wikipedii)

Władysław Jaskólski (ur. 27 czerwca 1886 w Brześciu, zm. 16 września 1939 w Terespolu) - major Wojska Polskiego

Życiorys

Jego rodzicami byli  Maksymilian Jaskólski  i Władysława z Pogonowskich Jaskólska.
Naukę rozpoczął w Brześciu, przez dwa lata uczęszczał do szkoły realnej w Warszawie, a od 1898 roku dalszą naukę kontynuował w Korpusie Kadetów w Pskowie. Szkołę tę ukończył w roku 1902, uzyskując wykształcenie średnie i następnie odbył jednoroczną służbę wojskową w armii rosyjskiej. Przez kilka lat pracował na stanowisku urzędnika państwowego w zaborze rosyjskim. Z chwilą wybuchu I wojny światowej został powołany do wojska i od sierpnia 1914 r. do listopada 1917 r. służył w armii rosyjskiej. W 1915 r. ukończył oficerską szkołę wojskową w Kazaniu i jako oficer wyjechał na front, gdzie służył w V Czarnomorskim Pułku Piechoty. W grudniu 1915 r. otrzymał awans na stopień chorążego, rok później na stopień podporucznika, a w dwa lata później (1917) – porucznika. Od stycznia 1918 roku rozpoczął służbę w jednostkach polskich działających na terenie Rosji. Wstąpił ochotniczo do I Pułku Strzelców, wchodzącego w skład I Korpusu Polskiego i służył tam do czasu rozbrojenia tego korpusu, następnie w sierpniu tegoż roku wstąpił do oddziału polskiego na Kubaniu i brał udział we wszystkich walkach tego oddziału z bolszewikami. Został ranny w bitwie pod Ternówką w październiku 1918 roku  oraz w dniu 7 lutego 1919 w bitwie pod Tyraspolem. Pod koniec I wojny światowej zaciągnął się do Wojska Polskiego i od września 1918 roku służył jako porucznik w 4 Dywizji Strzelców Polskich gen. Lucjana Żeligowskiego, biorąc udział we wszystkich walkach tej dywizji toczonych na terenie Rosji z bolszewikami, aż do jej powrotu do kraju we wrześniu 1919 roku.
Po powrocie do Polski we wrześniu 1919 roku pełnił szereg funkcji w Dowództwie Okręgu Generalnego w Lublinie, gdzie w dniu 1 kwietnia 1920 roku awansował na kapitana piechoty. Następnie pełnił służbę w 28 Pułku Strzelców Kaniowskich, a od roku 1924 rozpoczął pracę w 8 Baonie Korpusu Ochrony Pogranicza, gdzie w roku 1927 awansował na majora. W tymże roku przeszedł z 8 do 9 Baonu Korpusu Ochrony Pogranicza, gdzie pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji na stanowisku podpułkownika i pułkownika. Pracował tam do roku 1928. Później przez krótki okres czasu służył w 2 Pułku Strzelców Podhalańskich, a od kwietnia 1929 r. do czerwca 1932 r. był komendantem Państwowej Komendy Uzupełnień w Wołkowysku, skąd z dniem 30 czerwca 1932 r. został przeniesiony w stan spoczynku. Mjr Władysław Jaskólski cieszył się bardzo dobrą opinią w kręgach wojskowych. Uzyskał również bardzo dobrą ocenę jako oficer i dowódca kadry.
Po przejściu w stan spoczynku zamieszkał w Warszawie przy ulicy Żurawiej.
W przededniu wybuchu II wojny światowej, w ramach mobilizacji powszechnej major Jaskólski stawił się w Twierdzy Brzeskiej. Objął tam dowództwo 9 dywizjonu samochodowego, który w czasie ewakuacji twierdzy wieczorem 16 września 1939 r. wiózł w kierunku Terespola rannych żołnierzy. Samochody te, praktycznie bezbronne, zostały ostrzelane przez wojska niemieckie, w wyniku czego wielu żołnierzy doznało dodatkowych ran, a kilkudziesięciu poległo. Zostali oni pochowani przez mieszkańców Terespola na leżącym obok szosy cmentarzu prawosławnym.
Major Władysław Jaskólski, który wymknął się z zasadzki niemieckiej w okolicach cmentarza prawosławnego, zginął kilometr dalej na szosie kodeńskiej i jako jedyny został pochowany na cmentarzu katolickim w Terespolu.

Grób mjr. Władysława Jaskólskiego w Terespolu

Odznaczenia

Bibliografia


  • Justyna Sowa, Goniec Terespolski, s. 51-52, nr 83 (1/2014), Centralne Archiwum Wojskowe 

niedziela, 19 lutego 2017

OKIENNICE„Okiennica – montowane na zewnątrz lub od wewnątrz zabezpieczenie okna. Okiennice mają kształt jedno-, dwu- lub wieloskrzydłowych (dwu- wieloczęściowych) drzwiczek pełnych, z żaluzją lub z otworami, otwieranych na ścianę. Oprócz znaczenia stricte wizualnego okiennice mają zastosowanie w pasywnym wykorzystaniu energii słonecznej, latem zapobiegając nagrzewaniu się wnętrza, a zimą zatrzymując ciepło”[wikipedia].
Dawniej bardzo popularne, obecnie wypierane przez rolety i żaluzje… Odchodzą w zapomnienie, a szkoda. Ile uroku dodają każdemu domu ! Popatrzcie sami.

Michałki, gmina Rokitno
 Terespol powyżej - Terespol, ul. Reymonta powyżej - Terespol, ul. Sienkiewicza
 ul. Graniczna

 ul. Czerwonego Krzyża, Terespol ul. Kraszewskiego, Terespol
 Kodeń
 Kodeń
  ul. Czerwonego Krzyża, Terespol
  ul. Czerwonego Krzyża, Terespol
 Nowe....
 Polatycze
  Polatycze

  Polatycze

 ul. Sienkiewicza, Terespolul. Wojska Polskiego, Terespol

niedziela, 20 marca 2016

KONOWICA, ROGATKANawet nie wszyscy mieszkańcy Terespola wiedzą, że Konowica i Rogatka to starorzecza Bugu, inaczej starobuże. Starorzecze (jezioro przyrzeczne, paleomeander) – jezioro leżące na dnie doliny rzecznej, będące fragmentem jej byłego koryta i odcięte wałem przykorytowym od obecnego nurtu.[1]
Poniżej zdjęcia Konowicy i Rogatki  [1] https://pl.wikipedia.org/wiki/StarorzeczeDrewniany most na Konowicy 1941r.


Most na Konowicy 2014r.
Konowica
Rogatka
Konowica
Rogatka

Konowica

Most na Konowicy 2014r.

Rogatka